מכרז 1/22 הפעלת מועדון ופעילות פנאי לחרשים בכסרא סמיע

פרסום הליך קבלת הצעות מס' 01/22 הפעלת מועדון ופעילות פנאי לחרשים בכסרא סמיע רשאים להשתתף יחיד / תאגיד רשום בעל ניסיון בהפעלת מסגרות פנאי לאוכלוסיות עם מוגבלויות ו/או בהפעלת מועדון לחולים כמפורט במסמכי ההליך . מחיר מסמכי ההליך 500 ₪ . מועד אחרון להגשה יום&...

شاهد المزيد

מכרז מס' 21/2022 מכרז תכנית מפורטת- איחוד וחלוקה- בישוב כסרא תכנון מתחמים בישוב כסרא 3, 4, 4.1, 4.2

פרסום מכרז מס' 21/2022 מכרז תכנית מפורטת- איחוד וחלוקה- בישוב כסרא תכנון מתחמים בישוב כסרא 3, 4, 4.1, 4.2 רשאים להשתתף מתכננים בעלי תואר שני בהנדסת ערים ורשומים במאגר התכנון של משרד הבינוי והשיכון עם כלל היועצים. עלות מכרז- 3000 ₪ כולל מע"מ. דיון הבהרות...

شاهد المزيد

מכרז מס' 20/2022 מכרז תכנית מפורטת- איחוד וחלוקה- בישוב סמיע תכנון מתחמים בישוב סמיע 1B, 2B, D, E

פרסום מכרז מס' 20/2022 מכרז תכנית מפורטת- איחוד וחלוקה- בישוב סמיע תכנון מתחמים בישוב סמיע 1B, 2B, D, E רשאים להשתתף מתכננים בעלי תואר שני בהנדסת ערים ורשומים במאגר התכנון של משרד הבינוי והשיכון עם כלל היועצים. עלות מכרז- 2000 ₪ כולל מע"מ. ערבות בנקאית ע"ס 60,...

شاهد المزيد

מכרז מס' 15/2022 – יועץ משפטי למועצה המקומית כסרא סמיע - הארכה

פרסום מכרז מס' 15/2022 – הארכה יועץ משפטי למועצה המקומית כסרא סמיע המועצה המקומית כסרא סמיע מזמינה בזאת הצעות לתפקיד יועץ משפטי חיצוני של המועצה , בהתאם לדרישות המפורטות במכרז ובחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 02/2014 (נוהל מינוי יועץ משפטי חיצוני קבוע לרשות המקומית ) . עוה"ד יספק למועצה...

شاهد المزيد

מכרז מס' 21/2022 מכרז תכנית מפורטת - איחוד וחלוקה - בישוב כסרא תכנון מתחמים בישוב כסרא 3, 4, 4.1, 4.2

פרסום מכרז מס' 21/2022 מכרז תכנית מפורטת - איחוד וחלוקה - בישוב כסרא תכנון מתחמים בישוב כסרא 3, 4, 4.1, 4.2 רשאים להשתתף מתכננים בעלי תואר שני בהנדסת ערים ורשומים במאגר התכנון של משרד הבינוי והשיכון עם כלל היועצים. עלות מכרז- 3000 ₪ כולל מע"מ. דיון הבהרות טרום הגשה ביום א' 19 י...

شاهد المزيد

מכרז מס' 20/2022 מכרז תכנית מפורטת- איחוד וחלוקה- בישוב סמיע תכנון מתחמים בישוב סמיע 1B, 2B, D, E

מועצה מקומית כסרא-סמיע פרסום מכרז מס' 20/2022 מכרז תכנית מפורטת- איחוד וחלוקה- בישוב סמיעתכנון מתחמים בישוב סמיע 1B, 2B, D, E רשאים להשתתף מתכננים בעלי תואר שני בהנדסת ערים ורשומים במאגר התכנון של משרד הבינוי והשיכון עם כלל היועצים. עלות מכרז- 2...

شاهد المزيد

מכרז מס' 17/2022 אספקה וסריקה ארכיב רשותי דיגיטאלי – הארכה שלישית

פרסום מכרז מס' 17/2022 אספקה וסריקה ארכיב רשותי דיגיטאלי – הארכה שלישית רשאים להשתתף מציעים בעלי ניסיון מוכח בתחום הקמת ארכיב דיגיטלי . עלות מכרז- 1,500 ₪ . רשאי כל אחד מהמציעים לפנות למועצה, לידי מר שלמה בן חיים , בדוא"ל: shlomo@sbhsa.co.il שאלות הבהרה בכתב במסמךMS-Wor...

شاهد المزيد

מכרז מס' 17/2022 - אספקה וסריקה ארכיב רשותי דיגיטאלי - הארכה

מועצה מקומית כסרא-סמיע פרסום מכרז מס' 17/2022 אספקה וסריקה ארכיב רשותי דיגיטאלי - הארכה רשאים להשתתף מציעים בעלי ניסיון מוכח בתחום הקמת ארכיב דיגיטלי . עלות מכרז- 1,500 ₪ . רשאי כל אחד מהמציעים לפנות למועצה, לידי מר שלמה בן חיים , בדוא"ל: shlomo@sbhsa.co.il ש...

شاهد المزيد

מכרז מס' 17/2022 - אספקה וסריקה ארכיב רשותי דיגיטאלי - הארכה

מועצה מקומית כסרא-סמיע פרסום מכרז מס' 17/2022 אספקה וסריקה ארכיב רשותי דיגיטאלי - הארכה רשאים להשתתף מציעים בעלי ניסיון מוכח בתחום הקמת ארכיב דיגיטלי . עלות מכרז- 1,500 ₪ . רשאי כל אחד מהמציעים לפנות למועצה, לידי מר שלמה בן חיים , בדוא"ל: shlomo@sbhsa.co.il שאלו...

شاهد المزيد

מכרז מס' 17/2022- אספקה וסריקה ארכיב רשותי דיגיטאלי

מועצה מקומית כסרא-סמיע פרסום מכרז מס' 17/2022 אספקה וסריקה ארכיב רשותי דיגיטאלי רשאים להשתתף מציעים בעלי ניסיון מוכח בתחום הקמת ארכיב דיגיטלי . עלות מכרז- 1,500 ₪ . 1. שאלות והבהרות עד יום רביעי 27.04.2022 בשעה 12:00 רשאי כל אחד מהמציעים לפנות &nb...

شاهد المزيد

1 - 20 من أصل ( 34 ) سجلات