حماية البيئة والصرف الصحي وترخيص الأعمالא. עובדים 

1.      חסן אבו חמיד מנהל מח' תברואה – 100% משרה – 046166809- 0542460145 –abuzeed59@walla.co.il  - פקס  049873483

2.      מאהר נסראלדין פקח  – 100% משרה- פלאפון 0542460153 עוזר לצוות בתחזוקה והתיירות לפי הצורך .

3.      באדר שומרי פקח– 100% משרה - עוזר לצוות בתחזוקה והתיירות לפי הצורך.

4.      ד"ר ריאד בשארה ויטרינר – 20% משרה – פלאפון 0524687665 - מטפל בתלונות על כלבים משוטטים מבציע בדיקות בשר ומזון ברשות ומשמש כרכז ברישוי העסקים .

5.   רבאח נרג'ס - 50% משרה - מזכירה במח' רישוי עסקים. 

6.      עובד נקיון כללי שמנקה מדרכות ועוזר לטרקטוריסט באתרים ומבצע עבודות דחופות  אחרות .

7.      נהג מכונת טאוט – רג'א נסראלדין - משרה 100 % פלאפון 0542460134 עובד - (5 ימי עבודה בשבוע משעה 6:00 – 14:30 - שלושה ימים בכסרא ויומיים בסמיע ) .

8.      נהג טרקטור גם עובד במחלקות אחרות  100% משרה – עובד בסידור אתרים כמוכן עובד עם מח' התיירות והתחזוקה .

 

ב. תחומי העיסוק של מחלקת התברואה
1. הדברה: 
• טיפול במזיקים תברואיים הפועלים בשטחים ציבוריים, ובהם מכרסמים, תיקנים, פרעושים, צרעות, על פי תלונות התושבים. 
• טיפול בשטחים פתוחים נגד יתושים, תהלוכן האורן, עשביית בר, ומכרסמים – על פי תכנית עבודה שנתית. 
• פיקוח, אכיפת הטיפול, וטיפול במקרה הצורך, במפגעים ובמזיקים תברואיים בשטחים פרטיים , ציבוריים  או מסחריים המשפעים על הסביבה.  
• ניהול קשר שוטף עם מחלקות תברואה של רשויות עירוניות שכנות ועם גורמים אחרים האחראיים על שטחים ותשתיות הגובלות או הנמצאות בשטח היישוב שקיימת בו בעיה של מזיק תברואי כלשהו.
גורם מבצע: קבלן הדברה מוסמך לפי מכרז.
כל יום שיש בתקופת הקיץ (בין החודשים אפריל-סוף אוקטובר) קבלן ההדברה מבצע  פעולות הדברה נגד זבובים ומזיקים מידי יום שיש בכלי אצירת הפסולת בשני היישובים  ובמכולות המוצבות בתחנות המעבר  ובמכולות 4.5 מ"ק שמספקת המועצה לתושבים בתקופת החתונות ובסביבתן .

- פעילות הדברה שמבוצעת ע"י המחלקה: הדברת המכרסמים במערכת הניקוז  ובמוסדות ציבור, חינוך וספורט השייכים לרשות .
- מנהל מח' התברואה מדביר מוסמך עם היתר הדברה בתוקף . ולפני התחלת עונת ההדברה מוציא מזכר להנהלת המועצה אם רוצים לבצע הדברה עצמית או ע"י קבלן או משולבת ופועלים בהתאם להחלטת הנהלת המועצה  .

כמו כן המועצה מבצעת הדברת עשבים קיץ וחורף לבתי הספר והגנים , מוסדות החינוך והציבור , הספורט ובשטחים הציבוריים , בכבישים  , בבתי הקברות , מדרכות באתרי הפסולת באיזור התעשייה וחורשת הנופלים ובכל שטח המועצה והציבור !

2. בדיקות מי שתייה : 

המים והביוב כבר בטיפול תאגיד מעיינות זיו , אבל המועצה שולחת נציג להתלוות לדוגם המים של התאגיד בעת ביצוע דיגום מים וזאת בכדי לוודא שהדוגם הגיע לכל נקודות הדיגום ולקח דגימות מכל הנקודות שהצביע עליהם משרד הבריאות והדגימות נלקחות למעבדת לשכת הבריאות .

הדיגום מתבציע פעם בחודש עפ"י תוכנית קבועה מראש על ידי משרד הבריאות . מטרת הדיגום מעקב וביקורת על איכות מי השתייה מבחינה כימית ובקטריולוגית וזאת לשמור על בריאות התושבים 
במידה וקיימת חריגה מהתקנים או עם קבלת תלונות מהתושבים, התאגיד מבצע בדיקות נקודתיות ספציפיות לתלונה בתיאום עם לשכת הבריאות. 
יש לציין שהתאגיד מפרסם את תוצאות בדיקות המים שמקבל מהמעבדה .ומדווח על כך בכל רבעון .

מח' התברואה מודיעה לתאגיד על סתימות ביוב במקומות ציבוריים ופרטיים אם התושבים מודיעים למועצה ע כך , כמו כן המחלקה מחייבת התאגיד לבצע פעולת הדברת מכרסמים יסודית בכל מערכת הביוב פעם בשנה ולאחר מכן טיפול נקודתי לפי תלונות ספציפיות של התושבים .

המחלקה גם כן מודיעה לתאגיד על נזילות ופיצוצים במערכת מי השתייה במקומות ציבוריים .

אנו מבקשים מהתושבים היקרים במקרים של צורך בהדברת מכרסמים או הודעה על פיצוץ מים או נזילות במערכת המים או הימצאות טעם או ריח בלתי רגיל או בלתי אופייני במי השתייה או רצון לדווח על סתימת ביוב לפנות ישירות למוקד השירות של הלקוחות בתאגיד מעיינות זיו למספרים 049578867/8/9 . ואם לא יטופלו תלונותיהם תוך פרק זמן סביר להודיע על כך למנהל מח' תברואה .

 

     3- פינוי אשפה :

     א. אשפה ביתית נאספת 3 פעמים בשבוע בשני רכבי דחס גדול ובינוני ומעברת לאחר הטמנה בעברון ע"י הקבלן י.ע. מרכז הגליל פלאפון 0502222609 , בימים א'+ד'+ו' בשעות הלילה .

הערה :  תושבים שלא מבצעים אצלהם פינו אשפה סדיר מתבקשים להתקשר ולהודיע על כך בכדי שיקבלו טיפול .

    ב.  פסולת גושית ומעורבת וגזם מועברת ע"י התושבים לתחנות מעבר ומשם לוקח אותה הקבלן עם מכולות 32- 36 מ3 למיון אצלו במגרשו בכפר סמיע ומעבירה לטענתו לאחר ההטמנה בעברון .

    ג.  פסולת הבניין ( עפ"י חוק התושבים חייבים לקחת  ועל חשבונם לאתרים מוסדרים והמועצה בוחנת האפשרות לעשות כן או לרכז פסולת הבניין אצלה תמורת קבלת סכום מתאים מהתושב והעברתה לאתר מסודר)  .שצריכה להגיע לאתרים מסודרים ירכא או גוש חלב הקרובים ביותר רובה בפועל הייתה מועברת לצידי כבישים חקלאיות והיתר לתחנות המעבר במועצה ובעת צורך מטופלת ע"י המועצה (מיון פסולת חציבה חפירה לגריסה ושימוש כמצעים או למילוי במקומות שצריך ופסולת הבניין תעבור לאתר מסודר ומאושר או נגרסת ומשמשת גם כן למילוי ) מפנים אותה בהתאם  לצורך .

הערה : 

1.      המועצה מתכננת על הקמת תחנת מעבר ממיינת (עושה מיון לפסולת ) בין כסרא סמיע ופקיעין , במקום תחנת המעבר של כסרא ואשר נמצאת כבר בין הבתים וצריכים לשקם אותה ולגדרה והפיכתה לפארק ציבורי וזאת בכדי למנוע שריפות יזומות ולבתי יזומות שגורמות לעשן שמפריע לתושבים ומזיק לבריאותם .

2.      אם יצליח נושא המיון בתחנת המעבר יהיה כדאי למועצה לשלם היטל ההטמנה בנפרד כי זה עשוי להוזלת עלות הטמנת האשפה , דבר שחוסך למועצה מצד ומתאים למדיניות הממשלה והמשרד  להגנת הסביבה ועידוד המיחזור והפחתת ההטמנה והשריפות .

המועצה תבחן אופציות אחרות לפינוי האשפה בהתאם לכדאיות כלכלית ביניהם גם רכישת רכבים מתאימים ופינוי עצמי ו/או פינוי גזם וגרוטאות ופסולת גושית ע"י מנוף בהתאם לצורך.

 תושבים מתבקשים להחליף עגלות אשפה תקולות ושוברות ולא ראויות לשימוש למען שמירה על סביבה נקייה ומניעת התפשטות זבובים שגורים למחלות ומניעת מטרדי ריח .

תוכנית אב למחזור
ביוזמת הרשות המקומית הוכנה תוכנית אב לבחינת חלופות למחזור פסולת ברשות המקומית. הרשות המליצה על הצבת תשתית לקליטת פסולת קרטון, בקבוקי פלסטיק ונייר (על כל סוגיו) בשלב הראשון.

תוכנית חינוכית לעידוד מחזור וצמצום נפח אשפה: 
משרד הגנת הסביבה אישר את בקשת הרשות המקומית לקבלת סיוע עבור תוכנית חינוכית יישובית לעידוד המחזור וצמצום נפח האשפה ביישוב. 
מחלקת התברואה והחינוך יזמו ביחד ועדת היגוי והטלת משימות על מנהלי בתי הספר ולנציגי מערכת החינוך לקידום התוכנית.

 המועצה חתומה על הסכם עם תאגיד תמיר ותאגיד אמניר ונקודה ירוקה ומפנה קרטונים ובקבוקי פלסטיק למיחזור .
פינוי הבקבוקים ופחיות משקה עד נפח 1.5 ליטר (לא כולל 1.5 ליטר): הפינוי מבוצע ע"י בעלי העסקים או יוזמות פרטיות של תושבים מקומיים. 
סוללות משומשות מפונות לרמת חובב דרך היחידה הסביבתית פסגות הגליל והמשרד להגנת הסביבה.
גרוטאות רכב ומתכת: הפינוי מבוצע ע"י יזמים פרטיים מקומיים, לקריית הפלדה .
גזם וגפת: משמשים את התושבים המקומיים כחומרי גלם להסקה. והמועצה צריכה לדאוג לרכישת מגרסת גזם ולרסקו כפי שמתבקש בחוק באם תקים תחנת תחנת המעבר הממיינת .
פינוי שמן מוסכים,מסנני שמן ומצברים: הפינוי מבוצע ע"י חברות מתמחות ובעלי המוסכים.

 4. פרויקטים חינוכיים וסביבתיים

המחלקה בשיתוף פעולה עם היחידה הסביבתית פסגות הגליל ומחלקת החינוך במועצה המקומית מקיימת פרויקטים סביבתיים חינוכיים בתחום בתי הספר. דוגמה לפרויקטים: בית ספר ירוק, פרויקט קשר (קשר בין אדם סביבה וטבע) בשיתוף רשות שמורות הטבע.
השתלמויות בנושא איכות הסביבה למורים בבתי הספר ולעובדי הרשות.
הרצאות בנושאים סביבתיים ותברואיים על ידי גורמים מקצועיים.
מחלקת התברואה בשיתוף פעולה עם בתי הספר נוטלת אחריות על אחזקת וטיפוח פרק הסלעים , חורשת הנופלים ובתי הקברות .
פרויקטים בשיתוף עם רשות הטבע והגנים הלאומיים.

1. פרויקט "לגעת בטבע" 
מחלקת התברואה יזמה ומרכזת את התוכנית החינוכית לקידום התפיסה הסביבתית והירוקה בבית ספר מקיף חטיבת ביניים. הפרויקט בשיתוף מחלקת החינוך ברשות המקומית ורשות שמורות הטבע.

2. חינוך לשימור ערכי טבע: 
בסיכום עם רשות שמורת הטבע, הוחלט להפיץ חומר הסרה ותמונות בנושא שימור פרחים וחיות בר לכל בתי הספר והגנים.

 3.דילול אוכלוסיית שפני הסלעים בסביבת הבתים. 
ביוזמת מחלקת התברואה, ולאחר קבלת אישור רשות הטבע והגנים הלאומיים, הוענקו מספר רישיונות לציידים לפעול לדילול אוכלוסיית שפני הסלע אשר גורמים לנזקים לנכסי התושבים ומהווים גורם להעברת מחלות לתושבים ובמיוחד מחלת הכלבת.

המועצה הגישה קול קורא בנושא השפנים אבל ככל הנראה לא תקבל כסף כי תכלואה בלשמיניה בישובים בעשור האחרון היא תנאי סף . ( הנושא הועבר לידיעת השר ) ובעתיד ידאגו להוצאת קול קורא חדש שלא התייחס למחלת הלשמיניה הנגרמת ע"י זבוב החול שחי על השפנים אלא לפי הימצאות שפנים ( לתת תרופה למקה ) .ובינתיים בתקופת הקיץ המועצה תפעל לדילול אוכלוסיית השפנים על חשבונה .

5. גז הראדון:
בדיקת גז הראדון במוסדות חינוכיים וציבוריים על ידי גורם מקצועי מאושר.
בדיקת קרינה אלקטרומגנטית לא מייננת:
בדיקות תקופתיות מבוצעות על מנת לאתר חריגות או נוכחות קרינה שעלולה להזיק בבריאות התושבים. הבדיקה מבוצעת ע"י גורם מקצועי (משרד הגנת הסביבה).

הבדיקות גז הראדון אמורות להתבצע  בבתי הספר ועל חשבונם כי עברו לניהול עצמי .

6. בעלי חיים

גידול בעלי חיים צריך להיות מבוקר ומפוקח על ידי הגורמים הרלוונטיים במועצה  ובעיקר הווטרינר ובהתאם לחוק העזר גידול בעלי חיים וזאת למניעת מפגעים ולדאוג לשמור על ניקיון ולמניעת התפשטות מזיקים כמו זבובים ופרעושים ומזיקים אחרים שיכולים לגרום למטרדים לתושבים ולפגוע בבריאותם ולבחון אפשרות גידול בעלי חיים מחוץ לישוב בהתאם להצעת משרד להגנת הסביבה והחלטת המועצה .

7. הצעות ייעול

1. הפקחים בינתיים עובדים עד 3:30 ועוזרים למחלקת התחזוקה והתיירות מוצע שיעברו קורס פיקוח סביבתי ויוכלו לאכוף חוקי העזר ויתנו דוחות לעוברים על חוקי העזר של המועצה ולעשות להם סידור שיכסו שעות היום מהבוקר ועד לחשיכה ולבחון אפילו לכסות ימי ששי שבת ולהגביר הפיקוח על חנייה , גרוטאות בכבישים נסיעת באיגרים על הכבישים ללא מוביל וללא צמיגים , שפיכת ביטון על הכבישים , שפיכת אבנים או חומר חציבה חפירה ממשאיות על הכבישים , ייצור פחמים בקרבת הבתים תלונות על בעיות הנובעות מגידול בעלי החיים ודברים אחרים נוספים . ובנוסף לפקחים המקומיים יהיה פקח מטעם היחידה הסביבתית שייתן דוחות אם יהיה צורך בכך .

בנוסף לזה שהפקחים יתלוו לקבלנים שעובדים עם המחלקה והמועצה כגון קבלן להדברה , קבלן הביוב , קבלן פינוי האשפה ויפקחו על פינוי הקרטון ודברים נוספים

-         מכונת הטיאוט עובדת חמשה ימים בשבוע יומיים בסמיע ושלוש בכסרא ויש לה נהג יחיד מר רג'א נסראלדין , יש ללמד מפעיל אחר שאם יהיה צורך יפעיל אותה ולא תושבת עם היעדרות הנהג מכל סיבה שהיא (מוצע שמפעיל הטרקטור ילמד גם להפעיל מכונת הטיאוט וגם מפעיל מכונת הטיאוט ילמד להפעיל את הטרקטור לעת הצורך .

-         יש לבחון אפשרות העסקת המכונה יום נוסף במקום אחר לכיסוי חלק מהוצאותיה .

8. הרצאות בבתי הספר ובקהילה

עידוד השמירה על הניקיון ועידוד המיחזור בקהילה ובבתי ספר על ידי הרצאות שתנתינה על ידי אנשי מקצוע במסגרת קול קורא תלת שנתי שמתבצעת ע"י גב' ח'לוד מהרשות לשמורות הטבע ובפיקוח מח' החינוך ומח' התברואה כמוכן נפעל  להשיג אנשי מקצוע שיתנו הרצאות ובעיקר בבתי הספר על מחלות שונות שמועברות ע"י בעלי החיים לאדם כגון : כלבת , איכונוכוקוס , פרוצלה , דבר , לשמניאזיס , שפעת העופות , שפעת החזירים ועוד ....

9. רשימת מוסדות בריאות בקהילה – קופ"ח ובתי מרקחת :

1.      קופ"ח לאומית כסרא – טלפון 049872321 .

         המזכיר האחראי פלאח פלאח טל' 0507236605 שעות הפעילות :

         א'  8:00-11:00        ב'   8:00-13:00         ג'   14:00-19:00     ד'  8:00-11:00  

         ה'  8:00-13:00

         מיגון - אין מיגון .

הערה:  קופת חולים לאומית סניף כסרא נמצאת אצל סעיד יוסף חמוד נסראלדין – בשכירות.

 

2.      קופת חולים כללית כסרא טל' -  046641090

מזכיר הקופה סעיד עבדאללה נייד – 0536203425 רופא חביב עבדו - אחות הילנה ח'ורי נמצאת אצל נג'יב סלמאן עבדאללה .

שעות פעילות הקופה :

א'   8:00-15:00      ב'  8:00-14:00     ג'  8:00-14:00     ד'  8:00-12:00

 ה'   8:00-15:00    ו'  8:00-12:00

 

3.      קופ"ח מאוחדת כסרא טל' 046771200

מזכיר הקופה רביע נאיף נסראלדין פלא' 0549776243 הרופא וחיד מדאח 0528101810 אחות רים אבו חיה .

 אצל רובין נאיף נסראלדין .

שעות פעילות הקופה :

א'- ה'   8:00-11:00 +  משעה 16:00-19:00  _ יום ו'   9:00-14:00 .

ממוגן (מקלט 30 מ2 )

 

4.      קופ"ח כללית סמיע -  טל' 046641085

רופא ד"ר מאהר נאסר – אחות סמיה  דבאח

אצל סלים נג'יב טרודי

שעות פעילות הקופה :

א'- 17:00-19:00      ג'   17:00-19:00      ו'  15:00-17:00

אין מיגון .

5.      קופ"ח מאוחדת סמיע – מרכז עמרי טל'  049994444

מזכיר רביע נסראלדין  0549776243 .

שעות פעילות הקופה :

א' – ה'   משעה 11:00-13:00  אחות מיסא פאעור , רופא וחיד מדאח

מוקד  א'- ו'  7:00-23:00  + שבת 16:00-23:00 .

ממוגן

בתי מרקחת

1. בית מרקחת יולי פארם כסרא – טל' 049821414

אצל סלים יוסף עבדאללה 

הרוקחים גאנם עלאא טל' 0503456479 , גאנם מנאר  0503456482

ת.ד 2108  כפר מגאר מיקוד 20128 .

שעות הפעילות :  כל ימי השבוע מראשון ועד שבת משעה 9:00 עד 21:00 .

 

2. בית מרקחת הצפון כפר סמיע - טל' 049973014

אצל וחיד ח'טיב כפר סמיע כביש ראשי .

 הרוקחים וסאם נאסר 0526463710

רוקחת ולאא גדבאן  0533430445 .

שעות הפעילות : 

א'  9:00-13:00 + 16:00-20:00  ב'-ה' 9:00-14:00 + 16:00-20:00

ו'   9:00-14:00  שבת  10:00-14:00 + 16:00-20:00  .

 

3. בית מרקחת קופ"ח כללית כסרא – 04973113

 ראוף יוסף - 0544524568

בית המרקחת נמצא בכיכר אלברכה אצל נג'יב ברכאת .

שעות הפעילות :

א'  12:30-21:30         ב'  12:30-21:30            ג'    8:00-13:00

ד'  8:00-14:00            ה'  8:00-15:00  + 17:00-21:00       ו'   17:30-21:30          

            מיגון – אין .

نشر :