מכרז מס' 28/2023 - השלמת עבודות שצ"פ סמיע

מועצה מקומית כסרא-סמיע פרסום מכרז מס' 28/2023 השלמת עבודות שצ"פ סמיע רשאים להשתתף קבלנים רשומים סעיף ג' -2 ענף 100 ו/או ג' – 2 ענף 200 . עלות מכרז- 1,500 ₪ . סיור קבלנים ביום שלישי 21.11.2023 בשעה 09:00 ממשרד המהנדס בבניין המועצה . ערבות בנקאית ע...

شاهد المزيد

מכרז מס' 27/2023 צמצום התרבות חתולי רחוב – עיקור וסירוס חתולי רחוב

מועצה מקומית כסרא-סמיע פרסום מכרז מס' 27/2023 צמצום התרבות חתולי רחוב – עיקור וסירוס חתולי רחוב רשאים להשתתף רופאים וטרינרים בעלי רישיון לעסוק ברפואה וטרינרית . עלות מכרז- 500 ₪ . שאלות והבהרות : ד"ר ריאד בשארה 0524687665 riadbishara@hotmail.com . &nb...

شاهد المزيد

תבחינים להקצאת מקרקעין לצרכי ציבור

מועצה מקומית כסרא-סמיעפרסום תבחינים להקצאת מקרקעין לצרכי ציבור המועצה המקומית כסרא – סמיע מפרסמת בזאת תבחינים להקצאת מקרקעין לצרכי ציבור.התבחינים אושרו במליאת המועצה מס' 04/23 מיום 20.09.2023 .לעיון בתבחינים ניתן להיכנס לאתר המועצה https://www.kisra-sumei.muni.il בכבוד רביאסר ג'דבאןראש המועצה

شاهد المزيد

מכרז מס' 22/2023 נגישות ראייה בית ספר מקיף

פרסום מכרז מס' 22/2023   נגישות ראייה בית ספר מקיף        רשאים להשתתף קבלנים רשומים סעיף ג' 100 .   עלות מכרז- 500 ₪  .   סיור קבלנים ביום חמישי 10.08.2023 בשעה 10:00 ממשרד המהנדס בבניין המועצה .   ערבות בנקאית ע"ס 8,500 ₪ עד יום  16.11.2023 .   מועד אחרון  להגשה יום חמישי 17.08.2023 בשעה 12:00 במזכירות המ...

شاهد المزيد

מכרז מס' 16/2023 - הנגשה פיזית פרטנית בית ספר יסודי ח'רובית כסרא

מועצה מקומית כסרא-סמיע פרסום מכרז מס' 16/2023 הנגשה פיזית פרטנית בית ספר יסודי ח'רובית כסרא רשאים להשתתף קבלנים רשומים סעיף ג' 100 . עלות מכרז- 500 ₪ . סיור קבלנים ביום חמישי 20.07.2023 בשעה 09:00 ממשרד המהנדס בבניין המועצה . ערבות בנקאית ע"ס 15,000 ₪...

شاهد المزيد

מכרז מס' 13/2023 התקנת מזגנים באולם הספורט בסמיע

פרסום מכרז מס' 13/2023 התקנת מזגנים באולם הספורט בסמיע רשאים להשתתף קבלנים רשומים במיזוג אוויר סעיף 170 . עלות מכרז- 1,000 ₪ . סיור קבלנים ביום חמישי 08.06.2023 בשעה 10:00 ממשרד המהנדס בבניין המועצה . ערבות בנקאית ע"ס 25,000 ₪ עד יום 14.09.2023 ....

شاهد المزيد

מכרז מס' 12/2023 ביצוע עבודות פיתוח כבישים שלב ב'

מועצה מקומית כסרא-סמיע פרסום מכרז מס' 12/2023 ביצוע עבודות פיתוח כבישים שלב ב' רשאים להשתתף קבלנים רשומים סעיף ג' 1 200 . עלות מכרז- 1,500 ₪ . סיור קבלנים ביום חמישי 01.06.2023 בשעה 10:30 ממשרד המהנדס בבניין המועצה . ערבות בנקאית ע"ס 50...

شاهد المزيد

פרסום מכרז מס' 08/2023 צמצום התרבות חתולי רחוב - עיקור וסירוס חתולי רחוב

מועצה מקומית כסרא-סמיע פרסום מכרז מס' 08/2023 צמצום התרבות חתולי רחוב - עיקור וסירוס חתולי רחוב רשאים להשתתף רופאים וטרינרים בעלי רישיון לעסוק ברפואה וטרינרית . עלות מכרז- 500 ₪ . שאלות והבהרות : ד"ר ריאד בשארה 0524687665 riadbishara@hotmail.com . ...

شاهد المزيد

פרסום מכרז מס' 06/2023 – מרכז מחוננים אזורי גדול - הארכת מועד

מועצה מקומית כסרא-סמיע פרסום מכרז מס' 06/2023 – הארכת מועד מרכז מחוננים אזורי גדול רשאים להשתתף קבלנים רשומים סעיף ג 3 100 . עלות מכרז- 10,000 ₪ . סיור קבלנים ביום רביעי 19.04.2023 בשעה 10:00 ממשרד המהנדס בבניין המועצה . ערבות בנקאית ע"ס 50...

شاهد المزيد

מכרז 06/2023 מרכז מחוננים

מועצה מקומית כסרא-סמיע   פרסום מכרז מס' 06/2023   מרכז מחוננים אזורי גדול      רשאים להשתתף קבלנים רשומים סעיף ג 3 100 .   עלות מכרז- 15,000 ₪  .   סיור קבלנים ביום רביעי 22.03.2023 בשעה 11:00  ממשרד המהנדס בבניין המועצה .   סיור הקבלנים השתתפות חובה .   ערבות בנקאית ע"ס 500,000 ₪ עד יום  18.07.2023 ....

شاهد المزيد

פרסום מכרז מס' 05/2023 שילוט רחובות

מועצה מקומית כסרא-סמיע   פרסום מכרז מס' 05/2023   שילוט רחובות      רשאים להשתתף קבלנים רשומים סעיף ג' 1 200  .   עלות מכרז- 500 ₪  .   סיור קבלנים ביום חמישי 09.03.2023 בשעה 09:00 ממשרד המהנדס בבניין המועצה .   סיור הקבלנים השתתפות חובה .   ערבות בנקאית ע"ס 25,000 ₪ עד יום  15.06.2023 .   מועד...

شاهد المزيد

מכרז מס' 04/2023 - נגישות בית ספר יסודי אחווה סמיע

פרסום מכרז מס' 04/2023 נגישות בית ספר יסודי אחווה סמיע רשאים להשתתף קבלנים רשומים סעיף ג' 100 . עלות מכרז- 1,000 ₪ . סיור קבלנים ביום חמישי 23.02.2023 בשעה 09:00 ממשרד המהנדס בבניין המועצה . סיור הקבלנים השתתפות חובה . ערבות בנקאית ע"ס 20,000 ₪ עד...

شاهد المزيد

1 - 20 من أصل ( 25 ) سجلات