מכרז 22/2020 שיקום כבישים


מועצה מקומית כסרא  - סמיע 

 

פרסום מכרז 22/2020 

שיקום כבישים  

 

   

רשאים להשתתף קבלנים רשומים סעיף 200 ג 1 .  

 

מחיר המכרז 750 ₪ . 

   

ערבות בנקאית ע"ס 57,000 ₪ תקפה עד 21/03/2021 . 

  

סיור קבלנים חובה ביום רביעי 30/12/2020  בשעה 09:00 ממשרד המהנדס בבניין המועצה. 

  

מועד אחרון  להגשה יום חמישי 07/01/2021  בשעה  14:00  במזכירות המועצה . 

                                                                    

חומר המכרז ניתן להשיג במחלקת גבייה במועצה .

  

מס'  טלפון  04-6166815,  04-6166804 .  

  

  

                                                                                                                בכבוד רב 

  

                                                                                                              יאסר ג'דבאן 

                                                                                                        ראש המועצה המקומית  

       כסרא - סמיע  

نشر :