מכרז 20/2020 - איטום גגות מבני ציבור בכסרא סמיע


מועצה מקומית כסרא  - סמיע 

 

פרסום מכרז 20/2020 - תיקון 

איטום גגות מבני ציבור בכסרא סמיע  

 

   

רשאים להשתתף קבלנים רשומים סעיף 100 .  

 

מחיר המכרז 2,000 ₪ . 

   

ערבות בנקאית ע"ס 120,000 ₪ תקפה עד 02/03/2021 . 

  

סיור קבלנים חובה  ביום ראשון 13/12/2020  בשעה 09:00 ממשרד המהנדס בבניין המועצה. 

  

מועד אחרון  להגשה יום ראשון 20/12/2020  בשעה  14:00  במזכירות המועצה . 

                                                                    

חומר המכרז ניתן להשיג במחלקת גבייה במועצה . 

  

מס'  טלפון  04-6166815,  04-6166804 .  

  

  

                                                                     בכבוד רב 

   

                                                                                                                   יאסר ג'דבאן 

  

                                                                                                      ראש המועצה המקומית  

       כסרא - סמיע  

نشر :