מכרז 16/2020- ترميم بناية المجلس


פרסום מכרז מס'  16/2020 

 

שיפוץ מבנה המועצה  

   

 

רשאים להשתתף קבלנים רשומים סעיף קבלן רשום 100, 131 . 

 

עלות מכרז- 500 ₪  . 

 

סיור קבלנים ביום ראשון 25.10.2020 בשעה 9:00  ממשרד המהנדס בבניין המועצה. 

 

ערבות בנקאית ע"ס 25,000 ₪ עד יום  23/01/2021. 

 

מועד אחרון  להגשה יום חמישי 29.10.2020 בשעה 12:00 במזכירות המועצה . 

                                                                    

חומר המכרז ניתן להשיג  במחלקת גבייה במועצה . 

  

מס'  טלפון  04-6166815,   04-6166804 .  

  

  

                                                                      בכבוד רב 

 

                                                                                                                    יאסר ג'דבאן 

 

                                                                                                                   ראש המועצה 

 

نشر :