פרסום מכרז פנימי 01/2020– עו"ס למועדונית


מועצה מקומית כסרא-סמיע

פרסום מכרז פנימי  01/2020– כ"א

 

המועצה המקומית כסרא-סמיע מודיעה על משרה פנויה לתפקיד  עו"ס למועדונית  בכסרא-סמיע,

שיעור המשרה- 25% .

 דירוג ודרגה: דירוג עו"ס (י-ח)

 רק פניות מתאימות ייענו.

 1.         תיאור התפקיד :

-       מטפלת בלקוחות במטרה לשפר תפקודם האישי , המשפחתי והחברתי , ע"י ייעוץ , טיפול ישיר ועקיף והפנייה למוסדות ושירותים רלבנטיים, עפ"י השיטות והמיומנויות המקובלות במקצוע . פועלת בהתאם למדיניות משרד העבודה והרווחה והמחלקה לשרותים חברתיים .

-       מפתחת ומקיימת קשרים עם אנשים ומוסדות בקהילה למען קידום שירותי המחלקה וטיפול באוכלוסיות היעד של המוסדות האלה (שלוחה ) .

-       משפרת מצבן של אוכלוסיות שבטיפולה באמצעות הפעלת תכניות אישיות , משפחתיות , קבוצתיות וקהילתיות .

-       מקיימת מפגשים ושיחות עם הלקוחות לצורך איתור וטיפול .

-       מקיימת קשר עם לקוחות במוסדות ועורך שם ביקורים לשם הבטחת המשכיות הטיפול .

-       נוקטת יוזמה לאיתור בעיות וצרכים חברתיים בקהילה ומציגם לפני הממונים עליו.

-       מפעילה , מדריכה ומנחה עובדים סמך- מקצועיים ומתנדבים (בתנאי שקיבלה הכשרה מתאימה לכך ) .

-       מבצעת את עבודתה לפי תכנית עבודה , מתחילה ומסיימת טיפולים בצורה מבוקרת.

-       מנהלת רישום ומעקב אחר התכניות הטיפוליות ומדווחת לממונים בכתב ובעל פה כנדרש .

-       משתתפת בוועדות , בדיונים , בהתאם להנחיות הממונים עליו .

 2.         דרישות התפקיד : 

-       השכלה – תואר ראשון בעבודה סוציאלית ( B.A)

-       כישורים אישיים : יחסים בינאישיים , אמינות ומהימנות אישית , כושר התבטאות בכתב ובע"פ , כושר התמדה , ערנות ודריכות , כושר למידה .

-       דרישות תפקיד מיוחדות : ידיעת שפות ( עברית , ערבית )  , יכולת הקשבה ונכונות לעזור לזולת .

 3.         קורות חיים יש לשלוח עד ליום ראשון 23/02/2020   בשעה   14:00

 

                                                                                                              בכבוד רב

                                                                                                                                       יאסר ג'דבאן

                                                                                                                               ראש המועצה המקומית

                                                                                                                                         כסרא-סמיע

 

 

 

نشر :