פרסום מכרז 21/2020 סלילת כבישים


פרסום מכרז 21/2020 - תיקון 

סלילת כבישים  

 

   

רשאים להשתתף קבלנים רשומים סעיף 200 .  

 

מחיר המכרז 2,000 ₪ . 

   

ערבות בנקאית ע"ס 137,000 ₪ תקפה עד 02/03/2021 . 

  

סיור קבלנים חובה ביום ראשון 13/12/2020  בשעה 10:00 ממשרד המהנדס בבניין המועצה. 

  

מועד אחרון  להגשה יום ראשון 20/12/2020  בשעה  14:00  במזכירות המועצה . 

                                                                    

חומר המכרז ניתן להשיג במחלקת גבייה במועצה . 

  

מס'  טלפון  04-6166815,  04-6166804 .  

  

  

                                                                      בכבוד רב 

   

                                                                                                                   יאסר ג'דבאן 

  

                                                                                                        ראש המועצה המקומית  

       כסרא - סמיע  

نشر :