פרסום מכרז 19/2020 פינוי אשפה


פרסום מכרז  19/2020 

פינוי אשפה  

  

  

רשאים להשתתף קבלנים שיש להם ציוד וכלים מתאימים לעבודה נשוא המכרז . 

 

מחיר המכרז 10,000 ₪ . 

   

ערבות בנקאית ע"ס 80,000 ₪  תקפה עד 23/02/2021    . 

  

סיור קבלנים חובה ביום  ראשון 06/12/2020  בשעה 10:00 ממחלקת תברואה בבניין המועצה . 

  

מועד אחרון  להגשה  יום חמישי 10/12/2020  בשעה  14:00 במזכירות המועצה . 

                                                                    

חומר המכרז ניתן להשיג  במחלקת גבייה במועצה . 

  

מס'  טלפון  04-6166815,   04-6166804 .  

  

  

                                                                       בכבוד רב 

                                                                                                                   יאסר ג'דבאן 

                                                                                                                   ראש המועצה 

نشر :