הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים במועצה מקומית כסרא סמיע