ישיבות 2024

קובץ
ישיבה מן המניין 1-24
הקלטת ישיבה מן המניין 1.2024
ישיבה לא מן המניין 1-24
הקלטת ישיבה לא מן המניין 1.2024
ישיבה לא מן המניין 2-24
הקלטת ישיבה מן המניין 2.2024
ישיבה לא מן המניין 2-24
הקלטת ישיבה לא מן המניין 2-24
ישיבה מן המניין 3-24
הקלטת ישיבה מן המניין 3-24
ישיבה מן המניין 4-24
הקלטת ישיבה מן המניין 4-24
פרוטוקול ועדת תמיכות 1-24
ישיבה מן המניין 5-24
הקלטת ישיבה מן המניין 5-24
ישיבה מן המניין 6-24
הקלטת ישיבה מן המניין 6-24
ישיבה מן המניין 7-24
הקלטת ישיבה מן המניין 7.2024
שתף :