פרסום מכרז פומבי מס' 11/2020


מועצה מקומית כסרא-סמיע

 

פרסום מכרז פומבי מס'  11/2020

 

הפעלת מעון יום  

 

 

 

המועצה המקומית כסרא - סמיע מזמינה בזאת הצעות לניהול והפעלת מעון יום סמיע , כמפורט במסמכי המכרז .

 

מחיר המכרז  :  1000 ₪ .

 

ניתן לרכוש חוברת המכרז מהמועצה המקומית, החל מיום 07/09/2020 בשעות העבודה הרגילות במשרדי המועצה המקומית כסרא-סמיע בכפר כסרא.

 

מועד אחרון להגשת מסמכי המכרז יום שלישי  15/09/2020 בשעה  12:00  אצל מזכיר/ גזבר המועצה בבניין המועצה.

 

 

לקבלת פרטים נוספים ניתן להתקשר למס' טלפון  04-6166801 , 04-6166902

                                                         

 

 

                                                                      בכבוד רב

                                                                                                                    יאסר ג'דבאן

                                                                                                                   ראש המועצה

 

نشر :